Čítanie pre najmenších

Čítanie pre najmenších

Mestská knižnica v Bratislave sa snaží už šesť rok prilákať do knižnice najmenších čitateľov, chce u nich vybudovať vzťah k čítaniu, k literatúre, napomáhať rozvoju fantázie a vyjadrovania sa detí. Dramatizovaným čítaním v podaní profesionálnych hercov ponúka kvalitný a dostupný umelecký zážitok. Jedným z cieľov projektu je aj propagácia knižničného fondu. Projekt podporuje čítanie a je zameraný na výchovu k literárnemu a ilustračnému umeniu najmä u detského čitateľa, na podporu formovania pozitívneho vzťahu detí a mládeže k slovenskému jazyku.

Organizuje Mestská knižnica v Bratislave