ČÍTAME V PRIESTORE KNIHY - 3.

ČÍTAME V PRIESTORE KNIHY - 3.

Tretí seminár cyklu (6. 4. 2019) skúmal pri čítaní s deťmi prostredie, postavy a udalosti, ktoré zaviedli čitateľov do väčšej hĺbky ako pri sledovaní deja a charakteru postáv. Účastníci si vyskúšali praktické ukážky využívania rôznych žánrov a hier s príbehom.