Skočiť na hlavný obsah
Čítajme všetci – čítanie je super

Čítajme všetci – čítanie je super

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne organizuje už 51 rokov projekt Čítajme všetci – čítanie je super. Aktivita je zameraná na deti navštevujúce 1.- 5. ročník základných  a špeciálnych škôl, má dlhodobý charakter a vďaka projektu už vyrástlo niekoľko generácií detí. Do súťaže sa zapájajú školy zo všetkých lokalít mesta a začína pre žiakov a ich pedagógov absolvovaním vstupnej exkurzie alebo hodiny informatickej výchovy v priestoroch knižnice, v ktoromkoľvek pracovisku. Po zoznámení sa s priestormi, aktivitami a činnosťou knižnice, sa žiaci zúčastňujú na vzdelávacích a kultúrnych podujatiach, besedách so spisovateľmi, literárnych súťažiach, prázdninových kluboch, tvorivých dielňach, výstavách a pod. a samozrejme požičiavajú si knihy a čítajú. Vyvrcholením aktivít projektu je slávnostné odovzdávanie diplomov a cien najaktívnejším triedam, vždy v júni.

Organizuje Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne