Čítajme si – detský čitateľský maratón

Čítajme si – detský čitateľský maratón

Projekt vznikol v roku 2008 a realizuje ho Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF v spolupráci so slovenskými knižnicami. Slovenské knižnice sa významne podieľajú na organizovaní podujatí na podporu čítania detí a mládeže, prípadne spolupracujú s inými neziskovými organizáciami. Cieľom podujatia je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú nové technológie. Čítanie, ktoré poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu a prehlbuje vnímavosť. V spolupráci s knižnicami a školami po celom Slovensku ako i partnermi projektu motivovujú deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková. V jednotlivých mestách a obciach môžete osloviť na spoluprácu osobnosti späté s mestom či obcou, aby prišli podporiť deti v čítaní priamo na mieste podujatia.

Organizuje Linka detskej istoty