Skočiť na hlavný obsah
Čítačka s písačkou

Čítačka s písačkou

Zámerom  projektu Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou je pripraviť aktivitu na podporu čítania a výchovy k literárnemu a ilustračnému prejavu u detí, a tak zvýšiť  záujem detí o umeleckú tvorbu, čítanie a slovenský jazyk. Deti píšu príbehy, rozprávky, vytvárajú vlastné ilustrácie rozprávok a portréty významných osobností, a naučia sa prezentovať vlastné texty autorskou  interpretáciou  textov. Hlavným cieľom projektu je vzbudiť väčší záujem detí o umeleckú tvorbu, podporiť čítanie a výchovu k literárnemu a ilustračnému umeniu u detského čitateľa.

Organizuje  Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou