Cesty za knihou

Cesty za knihou

Projekt Oravskej knižnice Antona Habovštiaka určený pre deti má prehĺbiť čitateľské návyky, zmeniť postoj k čítaniu, aby ho vnímali ako zaujímavú voľno-časovú aktivitu, prostredníctvom ktorej môžu získať nové vedomosti, ale si i oddýchnuť a zabaviť sa.

Organizuje Oravská knižnica Antona Habovštiaka