O nás

O nás

Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY prevzalo po svojom vzniku na seba aktivity dovtedajšieho Oddelenia knižnej kultúry a sekretariátu Slovenskej sekcie IBBY v BIBIANE. Aktivity oddelenia predstavovali: 
 • organizovanie domácich a medzinárodných knižných súťaží
 • oceňovania tvorcov literatúry pre deti a mládež
 • organizovanie odborných podujatí
 • predstavovanie ocenených knižných kolekcií prostredníctvom výstav doma i v zahraničí
 • usporadúvanie národnej súťaže Najkrajšie knihy Slovenska
 • udeľovanie národných cien za literatúru pre deti a mládež Cenu Ľudovíta Fullu, cenu Trojruža
 • nominovanie tvorcov na Plaketu Ľudmily Podjavorinskej za propagáciu slovenskej detskej knihy v zahraničí
 • organizovanie súťaže  Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku
 • udeľovanie Ceny Prix Ex Aequo za najlepšiu rozhlasovú adaptáciu literárneho diela
 • navrhovanie slovenských tvorcov  na ocenenie IBBY –  Čestnú listinu IBBY a Cenu Hansa Christiana Andersena.
 • organizovanie festivalu Dni detskej knihy 
 • organizovanie open air festivalu Knižné hody
 • spolupráca pri organizovaní rozhlasového festivalu Zázračný oriešok v Piešťanoch
 • vydávanie štvrťročníka Bibiana - revue o umení pre deti a mládež

 

ÚLOHY 

 • sledovať stav čítania detskej populácie a analyzovať potreby v tejto oblasti
 • strategicky zameriavať vzdelávaciu a metodickú činnosť a vytvárať primerané umelecké formy a programy, ktoré budú stimulovať kultivované čítanie detí 
 • rozširovať súčasné spôsoby podpory čítania, a vývíjať nové inovatívne metódy, ktoré budú zodpovedať súčasným potrebám
 • spájať rôzne iniciatívy a organizácie, ktoré pracujú v tejto oblasti a poskytovať im odbornú a konzultačnú pomoc a školenia
 • iniciovať aktivity na medzinárodnej úrovni na verejných a odborných fórach a poskytovať priestor pre spoluprácu členských krajín IBBY

IBBY inštitút Bratislava ako medzinárodná platforma odborníkov na čítanie pripravuje každé dva roky v rámci BIB medzinárodné konferencie o čítaní.

Slovenská sekcia IBBY je národnou sekciou Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY - International Board on Books for Young People), mimovládnej organizácie UNESCO. Do IBBY bola prijatá ako súčasť Československej sekcie v roku 1964. V rámci sekcie IBBY rozvíja činnosť iniciatíva Book Handicap, ktorá sa zapája do projektov knižných kolekcií IBBY pre postihnutých, organizovaných Verejnou knižnicou v Toronte (Kanada).

Člen výboru Slovenskej sekcie IBBY je poverený spoluprácou s časopisom Bookbird.