Celé Slovensko číta deťom

Celé Slovensko číta deťom

Projekt, ktorý organizuje Celé Slovensko číta deťom sa realizuje od roku 2011 a je zameraný na rodinu a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého. Jeho cieľom je podpora emocionálneho, psychického a morálneho zdravia detí a mládeže. Zameriava sa na vybudovanie návyku pravidelného čítania s heslom „Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň!, aby sme z našich detí vychovali duchovne a tvorivo bohatých ľudí, aby sme sa o to aspoň pokúsili.“ Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký človek, potrebuje. Je to pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier. Hlasné čítanie nám dá to, čo cez žiadne iné médium nedostaneme. V programoch okrem čítania známych osobností z radov spisovateľov, hercov a spevákov sú zakomponované aj spevácke, hudobné a tanečné čísla. Programy sú komponované tak, aby sa do komunikácie s čítajúcimi hosťami zapájali aj deti, učitelia a rodičia, čím vzniká interaktívny zážitok.  Autogramiáda a priamy kontakt i s hosťami projektu umocňuje tento zážitok.

Tento ročník čítania bol slávnostne otvorený v bratislavskej v BIBIANE, 4. júna 2018. Od 14:00 hodiny za účasti detí v Štúdiu BIBIANY čítali z kníh Zuzana Kronerová, Ján Uličiansky, Sisa Michalidesová, Michal Luciak, Roman Brat a Richard Trsťan. Pozrite si fotogalériu.

Pozvánka