Brána knihy otvorená - Schovaný, neschovaný, idem!

Brána knihy otvorená - Schovaný, neschovaný, idem!

Tretí zo série seminárov pre rodičov, učiteľov predprimárneho vzdelávania a knihovníkov s názvom Schovaný, neschovaný, idem!  predstavil knihu ako priestor, v ktorom sa malé dieťa učí za pomoci dospelého objavovať priestor knihy, (postavu, príbeh, situácie ...), ktorý je dieťaťu "schovaný". Zároveň sa cez hru (ako dialóg) vytvára dôležité spojenie, vzťah s dieťaťom. V období, keď dochádza u bábätiek k vnútornému osamostatňovaniu od maminky, získavajú tak cez hru na schovávačku bezpečie a istotu, že nech sa deje čokoľvek, dieťa nie je prehliadnuté, že vždy, keď bude potrebovať, bude nájdené. Kniha vytvára medzipriestor, cez ktorý sa s dieťaťom rozprávame, pomáha dospelým hľadať "mostíky" k dieťaťu a jeho prežívaniu. Dieťa berie pri "schovávačke s knihou" na seba rôzne role, v ktorých sa učí objavovať svet, pozorovať, spoznávať okolie. 

Termín seminára: 10. 11. 2018

Viedla: Timotea Vráblová.