Brána knihy otvorená - praktický seminár

Brána knihy otvorená - praktický seminár

Posledný (praktický) seminár z cyklu Brána knihy otvorená (pre prácu s najmenšími deťmi) dal väčší priestor účastníkom, ktorí prišli a priniesli svoje knižky -  hovorili o tom, ako s knižkou pracujú, aké majú skúsenosti, čo robia, čo im funguje, čo nefunguje. Timotea Vráblová k tomu pridala svoje cenné rady a poznatky, či už k danej prinesenej knižke ako takej, alebo ponúkla nápady na ďalšie rozšírenie jej využitia a práce s ňou a s dieťaťom.  
Termín: 8. 12. 2018
Viedla: Timotea Vráblová