Brána knihy otvorená – Modrý vrch

Brána knihy otvorená – Modrý vrch

Seminár priniesol účastníčkam nielen úvahy nad Modrým vrchom, ale aj premýšľanie nad tým, že poznávanie slova zažitého má pre dieťa a jeho vývoj (a neskôr aj vzťah ku knihám) oveľa hlbší význam ako slovo v texte. Zažité slovo rozvíja jeho život, schopnosť učiť sa, cítiť, pamätať si, hĺbať nad textom, vnímať seba a svoje okolie...

Termín seminára: 16. 2. 2019

Viedla: Timotea Vráblová