Brána knihy otvorená – Modrý vrch

Brána knihy otvorená – Modrý vrch

Prvý zo série seminárov pre rodičov, učiteľov predprimárneho vzdelávania a knihovníkov s názvom Modrý vrch – o tom, ako cielene pracovať s deťmi od najútlejšieho veku, kedy začať stimulovať záujem o knihu, ako budovať vnútornú motiváciu u bábätiek a čo všetko vplýva na rozvoj vnímavosti dieťaťa, aby sme ho pripravili na ďalšie kroky ku knihe.

Termín seminára: 8. 9. 2018

Viedla: Timotea Vráblová