Brána knihy otvorená - Kam sa skrylo slniečko

Brána knihy otvorená - Kam sa skrylo slniečko

Druhý zo série seminárov pre rodičov, učiteľov predprimárneho vzdelávania a knihovníkov s názvom Kam sa skrylo slniečko priniesol zaujímavé podnety, myšlienky a návody ako cielene pracovať s deťmi od najútlejšieho veku: ako tvorivo využívať postavy v príbehu aj mimo kontext knižky, ako u bábätiek rozvíjať vnímavosť, tvorivosť, fantáziu a predstavivosť, ako otvárať deťom cez prácu s knižkou svet nových vecí, emócií, udalostí a zážitkov kreatívnym spôsobom, ktorý bude mať vplyv nielen na ich vzťah ku knihe v neskoršom veku, ale aj na ich vzťahy s okolím a budovanie osobnosti.

Termín seminára: 13. 10. 2018

Viedla: Timotea Vráblová.