Brána knihy otvorená - 1. cyklus

Modrý vrch (8. 9. 2018)
Kam sa skrylo slniečko (13. 10. 2018)
Schovaný neschovaný, idem! (10. 11. 2018)
praktický seminár I. (8. 12. 2018)
praktický seminár II. (19. 1. 2019)