Beata Panáková

Beata Panáková

BEATA PANÁKOVÁ
Vyštudovala odbor kulturológia na FF UK v Bratislave. Pracuje ako dramaturgička v RTVS. V súčasnosti je predsedníčkou profesijnej organizácie Združenie rozhlasových tvorcov, je členkou výboru Slovenskej sekcie IBBY a výboru Literárneho fondu. Je autorkou rozhlasových hier a adaptácií, literárnych a dokumentárnych pásiem, fíčrov a rozprávok. Jej rozhlasové hry boli ocenené na medzinárodných festivaloch PRIX EUROPA (2003), PRIX EX AEQUO (2006) a PRIX ITALIA (2007). Prekladá z francúzštiny. Je spoluzakladateľkou medzinárodného festivalu PRIX EX AEQUO a  festivalu ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK zameraného na propagáciu knižnej a mediálnej kultúry. Publikuje články o divadle, rozhlase a detskej literatúre v našich aj zahraničných časopisoch (Bibiana, Divadlo v medzičase, KOD, Salto, Svět a divadlo, Entractes). Jej štúdia o slovenských rozhlasových hrách vyšla v britskom zborníku Globalizácia a médiá, Cambridge Press, 2006).