Skočiť na hlavný obsah
Autorské čítania v spolupráci so strednými školami v Námestove

Autorské čítania v spolupráci so strednými školami v Námestove

Projekt pripravuje Mestská knižnica v Námestove. Organizovaním literárnych besied so slovenskými spisovateľmi chce formovať pozitívny vzťah študentov k literatúre a rozvíjať ich osobnosť. Cieľom projektu je pútavou formou pritiahnuť dnešných mladých ľudí k súčasnej slovenskej poézii a próze. Pri literárnych besedách a autorských čítaniach Mestská knižnica    v Námestove  spolupracuje so strednými školami v regióne.   

Organizuje Mestská knižnica v Námestove