Súťaž Rusko mojimi farbičkami: Ruské rozprávky

Súťaž Rusko mojimi farbičkami: Ruské rozprávky

Termín konania :

31. 5. 2019

Miesto konania :

Ruské centrum pre vedu a kultúru v Bratislave

Veľvyslanectvo Ruskej Federácie v Bratislave usporiadalo v tomto roku 5. ročník súťaže kresieb Rusko mojimi farbičkami: Ruské rozprávky. Do súťaže sa zapojilo viac ako 100 základných škôl z celého Slovenska. Prišlo okolo 800 kresieb a výtvarné práce hodnotil pracovník BIBIANY pán Marián Potrok spolu s pani Annou Novgorodovou z oddelenia kultúrnej a humanitnej spolupráce Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Bratislave. Celkovo bolo hodnotených 9 vekových kategórií. Slávnostné odovzdávanie cien víťazom sa uskutočnili 31. mája 2019, v predvečer Medzinárodnom dňa detí,  v Ruskom centre pre vedu a kultúru v Bratislave. Ceny odovzdali predstaviteľ veľvyslanectva Ruskej Federácie a Riaditeľka Ruského centra pre vedu a kultúru v Bratislave pani Inna Kuznetzova. Celkove bolo vystavených v sále RCVK viac ako 50 ocenených kresieb.

 

Galéria