Kasárne/Kulturpark, KOŠICE

Kasárne/Kulturpark, KOŠICE

Termín konania :

od: 6. 7. 2016

do: 25. 9. 2016

KLOBÚK DOLU, PÁN

BRUNOVSKÝ

Cieľom výstavy je

priblížiť deťom hravou formou život a dielo jedného z

najvýznamnejších slovenských grafikov a maliarov, zakladajúceho

              

 

člena BIB-u, ktorý

by tohto roku oslávil svoje 80.narodeniny.

 

Námet a scenár,

výtvarno-priestorové riešenie Ondrej Slivka, dramaturgia Valéria

Marákyová