BIBIANA V SRBSKU

BIBIANA V SRBSKU

Miesto konania :

Srbsko

Už po desiaty rok sa BIBIANA vybrala navštíviť našich krajanov v Srbsku. Pri tomto nám veľmi pomáhajú dvaja Paľovia. Jeden sa volá  Babka a je majiteľom rovnomennej galérie v Kovačici a druhým je Baláž predseda Memoriálneho strediska Janka Bulíka v Kovačici. Počas každej návštevy sa stretneme so žiakmi a učiteľmi základných škôl ktoré navštevujú slovenské deti a kde sa vyučuje v slovenčine. Neprichádzame však s prázdnymi rukami, rozprávame im o BIBIANE a našej činnosti, prezentujeme výstavu ilustrácii a na záver návštevy obdarujeme všetkých prítomných malými darčekmi. Po našom  odchode pribudne do každej školskej knižnice niekoľko desiatok nových kníh, ako dar od našich vydavateľov (Buvik, Ikar, Mladé letá, Slovart, Perfekt a iní).

     Od roku 2016 beží aj akcia „Bola raz jedna BIBIANA“. Tu majú deti možnosť kresliť obrázky na tému „Čo si predstavujú pod pojmom Slovensko“. Päť najlepších ilustrácií vyberie porota, ktorou sú všetky deti, ktoré sa aktívne zúčastnia  slávnej detskej svadby v Kovačici. Mimochodom túto nádhernú akciu mali možnosť vidieť aj diváci v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí. Autori ilustrácií vybratí porotou dostanú od nás tablet. 

     Tento rok sme navštívili školy v Selenči a Lalite. Záver našej misie bol v Kovačici. Tu sme slávnostne odovzdali pani PaeDr. Svetlane Zolňanovej, koordinátorke pre vzdelávanie Slovenskej národnej rady, knižku vydavateľstva Buvik s názvom „Chlapček z hrášku“, aby túto knižku odovzdala každému prváčikovi základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským (ich počet je tento rok 310). Zaujímavosťou tejto knižky je, že ju ilustroval najmladší maliar  zo slovenskej komunity insitných umelcov v Srbsku. Jeho meno je Miroslav Hraško. Slávnostného odovzdania sa zúčastnili čelní predstavitelia okresu Kovačica na čele s Marinou Melichovou, zástupcovia mesta Kovačica a ďalších slovenských dedín, ale aj zástupca nášho veľvyslanectva v Belehrade pán Igor Vencel. Veríme, že sme týmto založili peknú tradíciu, aby aj v budúcnosti mal každý prváčik v Srbsku „svoju prvú knihu“.    

 

Galéria