BIB JAPAN

BIB JAPAN

Termín konania :

od: 8. 7. 2017

do: 27. 8. 2017

Miesto konania :

The Hiratsuka Museum of Art, Japonsko

Putovná výstava po japonských galériach diel vystavených na Bienále ilustrácii Bratislava 2015.