I like to experiment (age 7 - 9)

Which book is suitable for this age?

Krista Bendová: Osmijanko
Miroslav Válek: Do Tramtárie
Miroslav Válek: Lastovička vo fraku
Karel Čapek: Dášenka
Jaroslava Blažková: Ohňostroj pre deduška
Andrea Gregušová: Červík Ervín
Peter Karpinský: Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev
Peter Karpinský: Sedem dní v pivnici
Ján Milčák: Jakub s veľkými ušami
Ján Milčák: Rozprávka o oslíkovi
Veronika Šikulová: To mlieko má horúčku
Kveta Dašková: Všetky moje zvieratá
Peter Gajdošík: Zverinec na siedmom poschodí
Toňa Revajová: Denis a jeho sestry
Dušan Dušek: Pištáčik
Dušan Dušek: Babka na rebríku
Ján Uličiansky: Podivuhodné príbehy siedmych morí
Mária Haštová: Vtáčiky zo starej horárne
Rudolf Sloboda: Ako som sa stal mudrcom
Gabriela Futová: Hľadám si lepšiu mamu
Valentín Šefčík: Basta Fidly
Astrid Lindregnová: Vy všetky deti z Bullerbýnu
Ľubomír Feldek: Rozprávky na niti