Pozvánky

Pozvánky

Nominačná výstava BIB 2023

Lovci znakov

Prevziať

Najkrajšie knihy Slovenska 2022

Medzifáza

Prevziať

NAŠA A SVETOVÁ KLÁRA JARUNKOVÁ

Slávnostné otvorenie BIB 2021 - pozvánky

OD HRAČKY PO HRAČKU

Prevziať

SÚČASNÁ SLOVENSKÁ ILUSTRÁCIA DETSKEJ KNIHY - nominačná výstava na BIB 2021

B ako BIBIANA

Tiché putovanie- plagát

Pozvánka na verejný odpočet 2020

Posvieťte si s nami na divadlo- tlačová beseda

Tlačová konferencia BIB 2019

Medzinárodné sympózium BIB 2019

K-U-K DUŠAN KÁLLAY, PETER UCHNÁR, SVETOZÁR KOŠICKÝ

KALIGRAFIA = KRASOPIS

Prevziať

O BAUHAUSE A MALÝCH DIZAJNÉROCH

Prehliadka pre malých architektov a dizajnérov

Pozvánka na tlačovú konferenciu BAB 2018

Svet japonských rozprávok

A – AKO ANIMÁTOR- pozvánka

Siluety, Od ilustrovanej knihy k animovanému filmu - Nicolas Bianco-Levrin & Julie Rembauville

Sprievodná výstava BAB 2018

AŽ NAPRŠÍ A USCHNE- pozvánka

V HLAVNEJ ÚLOHE STOLIČKA

HOP! POP UP

Pozvánka na výstavu

Prevziať

Pozvánky BIB 2017

Pozvánka na zasadnutie komitétu BIB
Pozvánka na slávnostné otvorenie BIB
Pozvánka na sympózium BIB
Pozvánka na tlačovú konferenciu BIB

Pozvánka na tlačovú konferenciu BIB 2017

Hlbokomorské rozprávky

pozvánka na sprievodnú výstavu BIB 2017 v BIBIANE

MIGRÁCIE

Pozvánka na sprievodnú výstavu BIB 2017 v BIBIANE

Pozvánka na medzinárodné konferencie IBBY inštitútu Bratislava

BIBANA, medzinárodný dom umenia pre detiSlovenská sekcia IBBY a Ústav slovenskej literatúry SAV

Vás pozývajú na medzinárodný IBBY INŠTITÚT BRATISLAVA, ktorého súčasťou sú konferencie pre širokú verejnosť zamerané na rozvoj kultúry čítania:

5. 9. 2017 od 9,00 v hoteli TATRA v Bratislave

Nakukni poza obrázok, čo vidíš?

Konferencia je venovaná obrázkovým knižkám, teda tomu, ako možno s nimi podnetne pracovať, ako môžeme pri čítaní obrázkových kníh u detí podporovať ich zdravý vývin. Obrázkové knižky sa čítajú osobitým spôsobom a niekedy aj malé vizuálne detaily rozhodujú o tom, čo prezrádzajú o postave alebo o prostredí rozprávania. Svojrázne výrazové prostriedky má pritom každá kultúra. Aj pri vyjadrovaní emócií na obrázkoch. Ako vyjadruje priateľstvo Slovák a ako Islanďan? K zaujímavým témam sa vyjadria významní odborníci zo Slovenska a z rôznych krajín sveta.

6. 9. 2017 od 9,00 v hoteli TATRA v Bratislave

Poď si čítať v knižke aj v živote! (Čítanie a vývin dieťaťa)

Konferencia je zameraná na problematiku čítania. Čítanie je zaujímavý a zložitý proces, ktorý závažným spôsobom ovplyvňuje ľudský život. Na kvalitu čítania má pritom vplyv aj to, ako svoj bežný život prežívame. Významní odborníci zo Slovenska a z rôznych krajín sveta sa budú zaoberať procesmi spojenými s čítaním a tiež tým, ako súvisia s vývinom dieťaťa. Zaujímať nás však budú aj také otázky, ako pohyb, vnímanie zvukov a hudby alebo rôzne sociálne aktivity môžu u dieťaťa stimulovať schopnosť vnímať a porozumieť počúvanému alebo čítanému textu a pomôžu dieťaťu prenášať zažité skúsenosti do vlastného životného priestoru.

Prosíme záujemcov nahlásiť účasť na konferenciách na e-mail: eva.ciferska@bibiana.sk.

Cestovné náklady nehradíme, účasť na konferenciách je bez poplatkov.