Oddelenia

Oddelenia

VRÁTNICA

T: + 421 2 20 467 111

 

RIADITEĽKA BIBIANY

Mgr. Zuzana Liptáková

T: + 421 2 20 467 211

zuzana.liptakova@bibiana.sk

 

Gitka Leskovská

asistentka riaditeľky

T: + 421 2 20 467 131

M: + 421 911 959 574

bibiana@bibiana.sk

gitka.leskovska@bibiana.sk

 

ÚSEK DRAMATURGIE

VEDÚCI ODDELENIA

Mgr. art. Martin Dubravay

T: + 421 2 20 467 221

M: + 421 908 788 666

martin.dubravay@bibiana.sk

 

ODDELENIE REALIZÁCIE VÝSTAV A PROGRAMOV

Barbora Lelkesová

vedúca oddelenia

T: + 421 2 20 467 222

barbora.lelkesova@bibiana.sk

 

Karin Hudecová

samostatná odborná pracovníčka

T: + 421 2  20 467 224

karin.hudecova@bibiana.sk

 

Monika Machová

samostatná odborná pracovníčka

T: + 421 2 20 467 223

monika.machova@bibiana.sk

 

ODDELENIE ŽIVEJ KULTÚRY 

PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD.

vedúca oddelenia

T: + 421 2 20 467 121

M: + 421 905 340 509 

martina.pavlikanova@bibiana.sk

 

ODDELENIE KOMUNIKÁCIE

PR/SOCIÁLNE MÉDIA, ONLINE

Mgr. Lucia Marcinátová

T: + 421 2 20 467 264

lucia.marcinatova@bibiana.sk

 

MARKETING

Mgr. Viera Jamrišková, MPH

M: + 421940 602 021

viera.jamriskova@bibiana.sk

 

GRAFIKA

Jakub Hauskrecht

T: + 421 2 20 467 175

jakub.hauskrecht@bibiana.sk

 

ÚSEK MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOV

Mgr. Lucia Dubravay Trautenberger

vedúca úseku

T: + 421 2 20 467 142

M: + 421 918 884 924

lucia.dubravay@bibiana.sk

 

SEKRETARIÁT BIB

Dipl. Ing. Hana Križanová, MA

manažér oddelenia BIB 

T: + 421 2 20 467 245

hana.krizanova@bibiana.sk

bib@bibiana.sk

 

Ing. Marián Potrok

samostatný odborný pracovník

T: + 421 2 20 467 243

marian.potrok@bibiana.sk

 

SEKRETARIÁT BAB

Mgr. Lívia Filusová

koordinátorka styku so zahraničím

T: + 421 2 20 467 141

livia.filusova@bibiana.sk

 

Jana Vicenová 

samostatný odborný pracovník 

T: + 421 2 20 467 141

jana.vicenova@bibiana.sk

 

ÚSEK KNIŽNEJ KULTÚRY

KNIŽNICA A DOKUMENTÁCIA

PhDr. Hana Ondrejičková

vedúca oddelenia

T: + 421 2 20 467 181

kniznica@bibiana.sk

hana.ondrejickova@bibiana.sk

 

Mgr. Jana Michalová

odborná pracovníčka

​T: + 421 2 20 467 182

jana.michalova@bibiana.sk

 

CENTRUM DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY  

Mgr. Eva Andrejčáková

samostatný odborný pracovník  na Centre detskej literatúry, čítania a SK IBBY

T: + 421 2 20 467 172

eva.andrejcakova@bibiana.sk

 

Mgr. Dominika Horváthová

samostatný odborný referent pre kultúru na Centre detskej literatúry a čítania

T: + 421 2 20 467 172

dominika.horvathova@bibiana.sk

 

Mgr. Eva Cíferská

odborná pracovníčka

T: + 421 2 20 467 172

eva.ciferska@bibiana.sk

 

ÚSEK EKONOMIKY, SPRÁVY A OCHRANY MAJETKU

ODDELENIE EKONOMIKY

Ing. Rastislav Weidling

hlavný ekonóm

T: +421 2 20 467 261

rastislav.weidling@bibiana.sk

ekonomicke@bibiana.sk

 

Mária Chrenková

samostatná odborná pracovníčka

T:  + 421 2 20 467 263

maria.chrenkova@bibiana.sk

 

Andrea Domsitzová

samostatná odborná pracovníčka

T: + 421 2 20 467 122

andrea.domsitzova@bibiana.sk

 

GRANTY

Mgr. art. Natália Cehláriková

T: + 421 2 20 467 171

M: + 421 948 202 331

natalia.cehlarikova@bibiana.sk

 

ARCHÍV

Marta Weissová

samostatná odborná pracovníčka

T: + 421 2 20 467 411

marta.weissova@bibiana.sk

 

ODDELENIE SPRÁVY A OCHRANY MAJETKU

Jozef Hitka

vedúci oddelenia

T: + 421 2 20 467 225

M: + 421 904 348 909

realizacia@bibiana.sk

jozef.hitka@bibiana.sk