Oddelenia

Oddelenia

RIADITEĽA BIBIANY

Mgr. Zuzana Liptáková

e-mail: zuzana.liptakova@bibiana.sk

TEL. + 421 2 2046 7211

 

Gitka Leskovská

asistentka riaditeľa

TEL. + 421 2 2046 7131

Mobil: + 421 911 959 574

e-mail: bibiana@bibiana.sk

gitka.leskovska@bibiana.sk

 

ODDELENIE EKONOMIKY

e-mail: ekonomicke@bibiana.sk

e-mail: namestnik@bibiana.sk

 

Lucia Puskelová

samostatná odborná pracovníčka

TEL. + 421 2 2046 7263

lucia.puskelova@bibiana.sk

 

Mária Chrenková

samostatná odborná pracovníčka

TEL. + 421 2 2046 7231

maria.chrenkova@bibiana.sk

 

DRAMATURGIA

Mgr. Art. Martin Dubravay

TEL: + 421 2 20467221

Mobil: + 421 908 788 666

e-mail: martin.dubravay@bibiana.sk

 

MÉDIÁ

http://www.bibiana.sk/sk/media

Mgr. Art. Natália Cehláriková

e-mail: natalia.cehlarikova@bibiana.sk

Mobil: +421 948 202 331

 

ODDELENIE TECHNICKEJ REALIZÁCIE VÝSTAV A PROGRAMOV

Jozef Hitka

vedúci oddelenia

Tel: +4212 204 67 225

Mobil: 0904348909

e-mail: realizacia@bibiana.sk

             jozef.hitka@bibiana.sk

 

Karin Hudecová

samostatná odborná pracovníčka

Tel:+421 2  204 67 224

e-mail: karin.hudecova@bibiana.sk

 

Monika Machová

samostatná odborná pracovníčka

Tel:+421 2 204 67 223

e-mail: monika.machova@bibiana.sk

 

Barbora Lelkesová

samostatná odborná pracovníčka

Tel:+421 2 204 67 222

e-mail: barbora.lelkesova@bibiana.sk

 

SEKRETARIÁT BIB

http://www.bibiana.sk/sk/bienale-ilustracii-bratislava

Mgr. Viera Anoškinová

vedúca Sekretariátu BIB

TEL. +421 2 2046 7245

Mobil: + 421 911 212 322

e-mail: bib@bibiana.sk

e-mail: viera.anoskinova@bibiana.sk

 

Ing. Marián Potrok

samostatný odborný pracovník

TEL. +421 2 2046 7243

e-mail: marian.potrok@bibiana.sk

 

Mgr. Iveta Sarangová

samostatná odborná pracovníčka

TEL. +421 2 2046 7244

e-mail: iveta.sarangova@bibiana.sk

 

SEKRETARIÁT BAB

http://www.bibiana.sk/sk/bienale-animacie-bratislava

Mgr. Art. Tomáš Danay

vedúci Sekretariátu BAB, programový riaditeľ BAB

TEL. + 421 2 2046 7141

Mobil: 0910 314 186

e-mail: tomas.danay@bibiana.sk

             bab@bibiana.sk

 

Mgr. Lucia Dubravay Trautenberger

TEL.: + 421 2 2046 7142

Mobil: + 421 918 173 996

email: lucia.dubravay@bibiana.sk

            bab.bibiana@gmail.com

 

CENTRUM DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY  

http://www.bibiana.sk/sk/centrum-citania

Mgr. Juraj Šebesta, PhD.
vedúci oddelenia
TEL. + 421 2 2046 7173, 0940 602 021
e-mail: juraj.sebesta@bibiana.sk

Mgr. Eva Cíferská
odborná pracovníčka
TEL. + 421 2 2046 7172
e-mail: eva.ciferska@bibiana.sk

Ing. Gabriela Mikulčíková
odborná pracovníčka
TEL. + 421 2 2046 7174
e-mail: gabriela.mikulcikova@bibiana.sk

 

KNIŽNICA a DOKUMENTÁCIA

http://www.bibiana.sk/sk/kniznica

PhDr. Hana Ondrejičková

vedúca oddelenia

TEL. + 421 2 2046 7181

e-mail: kniznica@bibiana.sk

             hana.ondrejickova@bibiana.sk

 

Mgr. Jana Michalová

odborná pracovníčka

​TEL. + 421 2 2046 7182

e-mail: jana.michalova@bibiana.sk

 

ODDELENIE SPRÁVY A OCHRANY MAJETKU

Karol Klajdáč

vedúci oddelenia

TEL. + 421 2 2046 7121

Mobil: +421 903 202 573

e-mail: karol.klajdac@bibiana.sk

 

Andrea Domsitzová

samostatná odborná pracovníčka

TEL. + 421 2 2046 7122

e-mail: andrea.domsitzova@bibiana.sk

 

Archív

Marta Weissová

02 / 20 467 411 

marta.weissova@bibiana.sk                                                                    

 

Soc.siete

Dominik Prokop

0902 624 440

dominik.prokop@bibiana.sk

 

VRÁTNICA

TEL. + 421 2 2046 7111

POKLADŇA / VÝSTAVY

TEL. + 421 2 2046 7001