Oddelenia

Oddelenia

RIADITEĽKA BIBIANY

Mgr. Zuzana Liptáková

T: + 421 2 20 467 211

M: + 421 940 616 767

zuzana.liptakova@bibiana.sk

 

Gitka Leskovská

asistentka riaditeľky

T: + 421 2 20 467 131

M: + 421 911 959 574

bibiana@bibiana.sk

gitka.leskovska@bibiana.sk

 

ODDELENIE EKONOMIKY

ekonomicke@bibiana.sk

namestnik@bibiana.sk

 

Lucia Puskelová

samostatná odborná pracovníčka

T: + 421 2 20 467 263

lucia.puskelova@bibiana.sk

 

Alena Foltýnová

samostatná odborná pracovníčka

T: + 421 2 20 467 263

alena.foltynova@bibiana.sk

 

Mária Chrenková

samostatná odborná pracovníčka

T:  + 421 2 20 467 231

maria.chrenkova@bibiana.sk

 

PhDr. Róber Ripka

samostatný odborný pracovník/ personalista

T: + 421 2 20 467 261

robert.ripka@bibiana.sk

 

DRAMATURGIA

Mgr. art. Martin Dubravay

T: + 421 2 20 467 221

M: + 421 908 788 666

martin.dubravay@bibiana.sk

 

MÉDIÁ/ GRANTY

Mgr. art. Natália Cehláriková

T: + 421 2 20 467 171

M: + 421 948 202 331

natalia.cehlarikova@bibiana.sk

 

MANAŽMENT ZAHRANIČNÝCH PROJEKTOV

Mgr. Lucia Dubravay Trautenberger

T: + 421 2 20 467 142

M: + 421 918 884 924

lucia.dubravay@bibiana.sk

 

ODDELENIE TECHNICKEJ REALIZÁCIE VÝSTAV A PROGRAMOV

Jozef Hitka

vedúci oddelenia

T: + 421 2 20 467 225

M: + 421 904 348 909

realizacia@bibiana.sk

jozef.hitka@bibiana.sk

 

Karin Hudecová

samostatná odborná pracovníčka

T: + 421 2  20 467 224

karin.hudecova@bibiana.sk

 

Monika Machová

samostatná odborná pracovníčka

T: + 421 2 20 467 223

monika.machova@bibiana.sk

 

Barbora Lelkesová

samostatná odborná pracovníčka

T: + 421 2 20 467 222

barbora.lelkesova@bibiana.sk

 

SEKRETARIÁT BIB

Dipl. Ing. Hana Križanová, MA

vedúca sekretariátu BIB

T: + 421 2 20 467 245

hana.krizanova@bibiana.sk

bib@bibiana.sk

 

Ing. Marián Potrok

samostatný odborný pracovník

T: + 421 2 20 467 243

marian.potrok@bibiana.sk

 

Jana Vrbová

samostatná odborná pracovníčka

T: + 421 2 20 467 244

jana.vrbova@bibiana.sk

 

SEKRETARIÁT BAB

Mgr. art. Tomáš Danay

vedúci Sekretariátu BAB, programový riaditeľ BAB

T: + 421 2 20 467 141

M: + 421 910 314 186

tomas.danay@bibiana.sk

bab@bibiana.sk

 

CENTRUM DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY  

Mgr. Juraj Šebesta, PhD.

vedúci oddelenia

T: + 421 2 20 467 173

M: + 421 940 602 021

juraj.sebesta@bibiana.sk

 

Mgr. Eva Cíferská

odborná pracovníčka

T: + 421 2 20 467 172

eva.ciferska@bibiana.sk

 

Ing. Gabriela Mikulčíková

odborná pracovníčka

T: + 421 2 20 467 174

gabriela.mikulcikova@bibiana.sk

 

KNIŽNICA A DOKUMENTÁCIA

PhDr. Hana Ondrejičková

vedúca oddelenia

T: + 421 2 20 467 181

kniznica@bibiana.sk

hana.ondrejickova@bibiana.sk

 

Mgr. Jana Michalová

odborná pracovníčka

​T: + 421 2 20 467 182

e-mail: jana.michalova@bibiana.sk

 

ODDELENIE SPRÁVY A OCHRANY MAJETKU

Karol Klajdáč

vedúci oddelenia

T: + 421 2 20 467 121

M: + 421 903 202 573

karol.klajdac@bibiana.sk

 

Andrea Domsitzová

samostatná odborná pracovníčka

T: + 421 2 20 467 122

andrea.domsitzova@bibiana.sk

 

ARCHÍV

Marta Weissová

T: + 421 2 20 467 411

marta.weissova@bibiana.sk

 

VRÁTNICA

T: + 421 2 20 467 111

POKLADŇA / VÝSTAVY

T: + 421 2 20 467 001