INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV

INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV

BIBIANA JE od 18.12. PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ

SLEDUJTE NÁS  VIRTUÁLNE A NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Výstavné priestory sú monitorované kamerovým systémom

OTVÁRACIE HODINY

Denne okrem pondelka od 10.00 hod do 18.00 hod.
Posledný vstup do BIBIANY je o 17.30 hod.

 

VSTUPNÉ (nie je možné platiť kartou,

je možné uplatniť kultúrne poukazy)

Výstavy

Dospelá osoba                     2 €
Dieťa                                   1 €
 

Divadelné predstavenie

Dospelá osoba                      1,80 €
Dieťa                                    1,20 €
 

Tvorivé dielne

Dospelá osoba                       2 €
Dieťa                                     1,50 €
 
Pedagogický sprievod           Zadarmo
Držiteľ ZŤP - S                      Zadarmo

 

KDE NÁS NÁJDETE:

Bližšie informácie o tom, ako sa k nám dostať nájdete tu

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
Panská ul. 41, 815 39 Bratislava
tel/fax: +42125443 4986
e-mail: bibiana@bibiana.sk
Bližšie informácie o a programoch dostanete na (bratislavských) telefónnych číslach:
(02) 20467111 alebo (02) 54435366 (prosíme, volajte do 16.00 h).

KONTAKTY na zamestnancov TU

   POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV v súvislosti s prevenciou proti ochoreniu Covid 19

  1. Každý dospelý návštevník a návštevník, ktorý príde sám, musí mať pred vstupom povinne nasadené rúško.
  1. Malí návštevníci, ktorí prídu spolu so sprievodom (rodičia, starší súrodenci, učitelia a pod.), by mali mať taktiež rúška. Ak rúška nebudú mať, za prípadné následky nesie zodpovednosť ich sprievod.   
  1. Vo všetkých priestoroch BIBIANY budú návštevníkom  k dispozícii nádoby s dezinfekčnou zmesou na ruky.
  1. Počas vstupu a prehliadky sú návštevníci povinní dodržiavať primerané odstupy medzi osobami.
  1. Návštevníci sa musia riadiť pokynmi dozoru vo výstave.
  1. V prípade porušenia týchto pokynov má organizátor právo vykázať návštevníkov z výstavných priestorov.