INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV

INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV

BIBIANA JE PRE VEREJNOSŤ DOČASNE ZATVORENÁ.

SLEDUJTE NÁS aj NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH.

 

Výstavné priestory sú monitorované kamerovým systémom.

 

OTVÁRACIE HODINY- MOMENTÁLNE ZATVORENÉ

Denne okrem pondelka od 10.00 hod do 18.00 hod.

Posledný vstup do BIBIANY je o 17.30 hod.

 

VSTUPNÉ (nie je možné platiť kartou,

je možné uplatniť kultúrne poukazy)

Výstavy

Dospelá osoba                   2 €

Dieťa                                   1 €

 

Divadelné predstavenie

Dospelá osoba                   1,80 €

Dieťa                                    1,20 €

 

Tvorivé dielne

Dospelá osoba                    2 €

Dieťa                                     1,50 €

 

Pedagogický sprievod        Zadarmo

Držiteľ ZŤP - S                      Zadarmo

 

Zároveň vás chceme požiadať o dodržiavanie pravidiel, ktoré nám pomôžu v prevencii proti ochoreniu  Covid 19.

POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV  POČAS  PANDÉMIE

  1. Každý   návštevník   musí   pred  vstupom  použiť  dezinfekciu  rúk a mať povinne nasadený respirátor.
  2. Umožnené sú len individuálne prehliadky výstav pre maximálne pre  40 návštevníkov,  bez prehliadok organizovaných skupín.              
  3. Počas  vstupu  a   prehliadky  je  potrebné  v maximálnej  možnej miere  dodržiavať   2 m  medzi  osobami,  to  neplatí   pre   osoby žijúce  v  spoločnej  domácnosti.
  4. Návštevníci sa musia riadiť pokynmi dozoru vo výstave.
  5. V prípade nerešpektovania, eventuálne porušenia týchto pokynov môže byť návštevník z  priestorov  personálom BIBIANY vykázaný.

                                                                                               V Bratislave 4. 11. 2021

KDE NÁS NÁJDETE:

Bližšie informácie o tom, ako sa k nám dostať nájdete tu

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
Panská ul. 41, 815 39 Bratislava

02 20467131

e-mail: bibiana@bibiana.sk
 

Bližšie informácie o a programoch dostanete na (bratislavských) telefónnych číslach:
(02) 20467111 

KONTAKTY na zamestnancov TU