INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV

INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV

BIBIANA JE OD 1.7. 2021 OTVORENÁ PRE VEREJNOSŤ.

SLEDUJTE NÁS aj NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH.

Výstavné priestory sú monitorované kamerovým systémom.

 

OTVÁRACIE HODINY

Denne okrem pondelka od 10.00 hod do 18.00 hod.

Posledný vstup do BIBIANY je o 17.30 hod.

 

VSTUPNÉ (nie je možné platiť kartou,

je možné uplatniť kultúrne poukazy)

Výstavy

Dospelá osoba                   2 €

Dieťa                                   1 €

 

Divadelné predstavenie

Dospelá osoba                   1,80 €

Dieťa                                    1,20 €

 

Tvorivé dielne

Dospelá osoba                    2 €

Dieťa                                     1,50 €

 

Pedagogický sprievod        Zadarmo

Držiteľ ZŤP - S                      Zadarmo

Zároveň vás chceme požiadať o dodržiavanie pravidiel, ktoré nám pomôžu v prevencii proti ochoreniu  Covid 19:

 

POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV  POČAS  PANDÉMIE

1/ Každý   návštevník   musí   pred  vstupom  použiť  dezinfekciu  rúk

     a mať povinne nasadené rúško.

2/  Počas  vstupu  a   prehliadky  je  potrebné  v maximálnej  možnej

      miere  dodržiavať   2 m  medzi  osobami,  to  neplatí   pre   osoby

      žijúce  v  spoločnej  domácnosti  a  pre  ucelené  školské  skupiny.

3/  Návštevníci sa musia riadiť pokynmi dozoru vo výstave.

4/  V prípade nerešpektovania eventuálne porušenia týchto pokynov

      môže byť návštevník z  priestorov  personálom BIBIANY vykázaný.

                                                                                               V Bratislave 16.8.2021

KDE NÁS NÁJDETE:

Bližšie informácie o tom, ako sa k nám dostať nájdete tu

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
Panská ul. 41, 815 39 Bratislava
tel/fax: +42125443 4986
e-mail: bibiana@bibiana.sk
Bližšie informácie o a programoch dostanete na (bratislavských) telefónnych číslach:
(02) 20467111 alebo (02) 54435366 (prosíme, volajte do 16.00 h).

KONTAKTY na zamestnancov TU