INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV

INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Výstavné priestory sú monitorované kamerovým systémom.

 

OTVÁRACIE HODINY

Denne okrem pondelka od 10.00 hod do 18.00 hod.

Posledný vstup do BIBIANY je o 17.30 hod.

 

VSTUPNÉ (nie je možné platiť kartou,

je možné uplatniť kultúrne poukazy)

Výstavy

Dospelá osoba                   2 €

Dieťa                                   1 €

 

Divadelné predstavenie

Dospelá osoba                   1,80 €

Dieťa                                    1,20 €

 

Tvorivé dielne

Dospelá osoba                    2 €

Dieťa                                     1,50 €

 

Pedagogický sprievod        Zadarmo

Držiteľ ZŤP - S                      Zadarmo

 

Zároveň vás chceme požiadať o dodržiavanie pravidiel, ktoré nám pomôžu v prevencii proti ochoreniu  Covid 19.

POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV POČAS PANDÉMIE

1/ Každý návštevník musí pred vstupom použiťdezinfekciu rúk a mať povinne nasadený respirátor.

2/ Vstup do BIBIANY je možný len v režime „OP“, čím sa rozumie:

       a/ osoba kompletne očkovaná + deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

       b/ osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

       Osoba je povinná sa preukázaťdokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

3/  Maximálna  kapacita  v  rámci  výstavných  priestorov   BIBIANY  je 40 návštevníkov v interiéri /  t.j.  1 návštevník na 15 m / a umožnené sú aj organizované skupiny do maximálneho limitu počtu návštevníkov.

4/ Počas vstupu a prehliadky je potrebné v maximálnej možnej miere dodržiavať 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti.

5/ V súlade so zákonom NR SR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach je organizátor povinný požadovať a uchovávať telefonický alebo mailový kontakt na návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia a to na účely epidemilogického vyšetrenie a ÚVZ. Po uplynutí lehoty je povinný údaje zničiť.   

 6/  Návštevníci sa musia riadiť pokynmi dozoru vo výstave.

 7/  V  prípade  nerešpektovania event.  porušenia týchto pokynov môže byť návštevník z priestorov  personálom BIBIANY vykázaný.

KDE NÁS NÁJDETE:

Bližšie informácie o tom, ako sa k nám dostať nájdete tu

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
Panská ul. 41, 815 39 Bratislava

02 20467131

e-mail: bibiana@bibiana.sk
SLEDUJTE NÁS aj NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH.

Bližšie informácie o programe dostanete na telefónnom čísle:
(02) 20467111 

KONTAKTY na zamestnancov TU