INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV

INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV

BIBIANA JE OD 1.7. 2021 OTVORENÁ PRE VEREJNOSŤ.

SLEDUJTE NÁS aj NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH.

Výstavné priestory sú monitorované kamerovým systémom.

 

OTVÁRACIE HODINY

Denne okrem pondelka od 10.00 hod do 18.00 hod.

Posledný vstup do BIBIANY je o 17.30 hod.

 

VSTUPNÉ (nie je možné platiť kartou,

je možné uplatniť kultúrne poukazy)

Výstavy

Dospelá osoba                   2 €

Dieťa                                   1 €

 

Divadelné predstavenie

Dospelá osoba                   1,80 €

Dieťa                                    1,20 €

 

Tvorivé dielne

Dospelá osoba                    2 €

Dieťa                                     1,50 €

 

Pedagogický sprievod        Zadarmo

Držiteľ ZŤP - S                      Zadarmo

 

POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

v súvislosti s prevenciou proti ochoreniu Covid 19

  1. Každý návštevník musí pred vstupom použiť dezinfekciu rúk a mať povinne nasadené rúško.
  2. Prosíme návštevníkov event. vedúcich skupín o poskytnutie potrebných osobných údajov /meno + kontakt/. Podľa § 1,  odst. 1, písm. a zákona NRSR č. 96/1991 Zb. o kultúrnych podujatiach v rámci semaforu pre kultúru musí byť organizátor schopný preukázať počet zúčastnených osôb a povinný uchovávať meno, telefonický a mailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia návštevy v prípade vzniku nákazy na dva týždne a poskytnúť ich RÚVZ.
  3. Počas vstupu a prehliadky je povinnosť dodržiavať 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti a pre školské a iné skupiny.
  4. Návštevníci sa musia riadiť pokynmi dozoru vo výstave.
  5. V prípade nerešpektovania či porušenia týchto pokynov môže byť návštevník z priestorov BIBIANY vykázaný.

   

KDE NÁS NÁJDETE:

Bližšie informácie o tom, ako sa k nám dostať nájdete tu

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
Panská ul. 41, 815 39 Bratislava
tel/fax: +42125443 4986
e-mail: bibiana@bibiana.sk
Bližšie informácie o a programoch dostanete na (bratislavských) telefónnych číslach:
(02) 20467111 alebo (02) 54435366 (prosíme, volajte do 16.00 h).

KONTAKTY na zamestnancov TU