Skočiť na hlavný obsah
REVUE Bibiana

REVUE Bibiana

Časopis BIBIANA vychádza od roku 1993 (okrem roku 1998). Je jediné periodikum na Slovensku, ktoré pravidelne sleduje a hodnotí umenie pre deti a mládež (literatúra, výtvarné umenie, rozhlas, televízia, film, divadlo), prináša štúdie, eseje, rozhovory s tvorcami, recenzie i polemiky.

 

Štvrťročník je určený študentom, pedagógom a odborníkom, ktorí pracujú s deťmi, alebo sa pripravujú na takto zameranú profesiu. Má nezastupiteľné miesto pri príprave budúcich pedagógov, pri ďalšom vzdelávaní učiteľov, získavaní postgraduálnych znalostí z detskej literatúry a didaktiky literárnej výchovy.

 

Je jediným informačným materiálom, prostredníctvom ktorého prezentujeme profesionálne umenie pre deti a mládež na významných medzinárodných podujatiach i v odborných inštitúciách v zahraničí. Revue BIBIANA je priamym pokračovaním československého časopisu Zlatý máj (časopis o dětské literatuře a umění).