Kontakty Centrum

Kontakty Centrum

CENTRUM DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY
e-mail: centrum@bibiana.sk

Mgr. Eva Cíferská

vedúca Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY
TEL. + 421 2 5441 8488
TEL. + 421 2 2046 7172
e-mail: eva.ciferska@bibiana.sk

Mgr. Timotea Vráblová PhD.
koordinátorka Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY
mobil: + 421 905 728 386
e-mail: timotea.vrablova@gmail.com

Ing. Gabriela Mikulčíková
odborná pracovníčka
TEL. + 421 2 2046 7174
e-mail: gabriela.mikulcikova@bibiana.sk

Mgr. Lucia Obuchová
odborná pracovníčka, tajomníčka súťaže NKS
TEL. + 421 2 2046 7173
e-mail: lucia.obuchova@bibiana.sk