Ocenenia

Ocenenia

Jedna cena Grand Prix BIB ako najvyššie ocenenie BIB, najviac päť Zlatých jabĺk BIB, päť Plakiet BIB. Medzinárodná porota BIB má právo udeliť Čestné uznanie vydavateľstvu za iniciatívny rozvoj detskej ilustrácie v zmysle kvality vydanej knihy vystavenej v súťaži. Medzinárodná porota BIB má právo udeliť najviac tri Čestné uznania vydavateľstvu v krajinách s menšou tradíciou vo vydávaní kníh pre deti a mládež. Vydavateľstvo, ktorého ilustrácie v súťaži budú ocenené, dostane certifikát o udelenej cene.

Event calendar


Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Event calendar for download

Bibiana is closed on Mondays