Jazyk ako priestor domova - audio

Jazyk ako priestor domova - audio

 

1. Materinský jazyk vo svete zvukov a citov dieťaťa / PAVOL MUCHA (hudobník, zakladajúci člen
    komorného telesa Mucha Quartet)  

2. „Struggle“ o rodný jazyk / GABRIELA DITTELOVÁ (spisovateľka, autorka kníh pre deti) 


3. Rola rodiča v rozvoji komunikačných schopností dieťaťa / WORKSHOP s prekvapením 

4. Materinská reč – korene pre budúcnosť / DANIEL HEVIER (spisovateľ, básnik, kreatívec, inovátor,
    inšpirátor)  


5. Materinská reč – cesta k vnútornému obrazu o sebe a o svete TIMOTEA VRÁBLOVÁ (literárna
    vedkyňa, pedagogička, lektorka, prezidentka Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu
    (IBBY), koordinátorka Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY v rámci BIBIANY, medzinárodného
    domu umenia pre deti.