Skip to main content
Brána knihy otvorená - praktický seminár II.

Brána knihy otvorená - praktický seminár II.

Praktický seminár z cyklu Brána knihy otvorená (pre prácu s najmenšími deťmi) poskytol priestor pre zdieľanie sa účastníčok s vlastnými skúsenosťami pri práci s knižkou: ako knižky vyberajú, na aké podnety deti reagujú, ako tvorivo pri čítaní využívajú prenosové objekty, čo im funguje, čo nefunguje. 
Timotea Vráblová k tomu pridávala svoje cenné rady a poznatky ako tvorivo využiť knihu pri práci s konkrétnym dieťaťom, v reakcii na jeho záujmy a špecifiká, ako nájsť vhodné kreatívne formy a podchytiť cez to jeho silné stránky a záujmy, ale tiež ako využiť knihu na všestranný rozvoj dieťaťa aj v oblastiach, ktoré je potrebné viac rozvinúť.
Termín: 19. 1. 2019
Viedla: Timotea Vráblová