Skip to main content
Children´s Book Days

Children´s Book Days

 

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti a Slovenská sekcia IBBY organizuje každý rok na jar - vždy v inom meste v sdpolupráci s knižnicami - celoslovenský festival Dni detskej knihy. Pre čitateľov a priaznivcov detskej literatúry pripravujeme bohatý a zaujímavý program, v rámci ktorého sa konajú mnohé stretnutia s významnými slovenskými spisovateľmi, ilustrátormi, vydavateľmi a ďalšími tvorivými pracovníkmi, ktorí svoju prácu zasvätili tvorbe pre deti. Hlavným cieľom projektu je motivovať deti k čítaniu a pravidelnej návšteve knižnice, bezprostrednému sprístupneniu knihy v jej tlačenej forme a zároveň vytvoriť príležitosť k osobnému spoznávaniu autorov, ilustrátorov a vydavateľov. Podujatie sa koná na rôznych miestach, priamo v knižnici, materských a základných školách v meste, ale aj jeho okolí. Počas troch dní sa uskutočňujú rôzne podujatia a výstavy, na ktorých sa pravidelne zúčastňujú známe osobnosti detskej literatúry i ilustrátori. Na Dňoch detskej knihy nechýbajú ani vydavatelia slovenských kníh pre deti a mládež. Súčasťou festivalu je aj celoslovenský seminár pre pedagógov, knihovníkov, vychovávateľov a záujemcov o prácu s deťmi. Od roku 1983 do roku 1990 podujatie malo názov Týždeň detskej knihy.

2019 - TRNAVA  
2018 - ŽILINA
2017 - PIEŠŤANY
2016 - BRATISLAVA 
2015 - BANSKÁ BYSTRICA
2014 - KOŠICE
2013 - PRIEVIDZA
2012 - POPRAD
2011 - PREŠOV
2010 - ROŽŇAVA
2009 - ČADCA
2008 - RIMAVSKÁ SOBOTA
2007 - PRIEVIDZA
2006  - VRANOV NAD TOPĽOU
2005 - MICHALOVCE
2004 - DOLNÝ KUBÍN
2003 - LEVICE
2002 - KOMÁRNO
2001 - PIEŠŤANY
2000 - KOŠICE
1999 - NOVÉ ZÁMKY
1998 - PREŠOV
1997 - ZVOLEN
1996 - LEVICE
1995 - RIMAVSKÁ SOBOTA
1994 - SENICA
1993 - PIEŠŤANY
1992 - MARTIN
1991 - NITRA

1990 - KOŠICE
1989 - ŽILINA
1988 - TOPOĽČANY
1987 - POPRAD
1986 - PRIEVIDZA
1985 - TRENČÍN
1984 - ČADCA
1983 - KOŠICE, PREŠOV