KONFERENCIE

Medzinárodné konferencie IBBY inštitútu BRATIISLAVA 2019

Konferencia JAZYK AKO PRIESTOR DOMOVA /14. 2.2020 Univerzitná knižnica v Bratislave

Medzinárodná konferencia Izby čítania  VITAJTE V KNIŽNOM LABORATÓRIU /21.11. 2019 Univerzitná knižnica v Bratislave