Súčasná srbská ilustrácia

Termín konania :

od: 1. 8. 2019

do: 15. 9. 2019

Miesto konania :

BIBIANA, Galéria Dušana Rolla

Na tejto výstave bude prezentovaná súčasná srbská ilustrácia. Výstavu pre BIBIANU pripravilo Banátske kúltúrne centrum z Nového Miloševa. Kurátorkou výstavy je Senka Vlahovič - riaditeľka Banátskeho kultúrneho centra. Bude prezentovaných viac ako 40 súčasných srbských detských ilustrácií. Ide o recipročnú výstavu, lebo BIBIANA už niekoľkokrát vystavovala v Banátskom kultúrnom centre v Novom Miloševe.

Termín: 1. 8. – 15. 9. 2019