Knižná kultúra

Úsek knižnej kultúry v BIBIANE je centrom domácich a medzinárodných knižných súťaží a oceňovania tvorcov literatúry pre deti a mládež. 

Medzi tradičné podujatia v oblasti knižnej kultúry patria národné súťaže  Najkrajšie knihy Slovenska a  Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku.


Slovenská sekcia IBBY pripravuje návrhy slovenských tvorcov na ocenenia IBBY - zápis na Čestnú listinu IBBY a Cenu Hansa Christiana Andersena.

Udeľujeme národné ceny za literatúru pre deti a mládež Cenu Ľudovíta Fullu, cenu Trojruža a Plaketu Ľudmily Podjavorinskej.

Vydávame štrvťročník revue BIBIANA o umení pre deti a mládež.

 

 

Galéria