Books

O KNIŽNEJ KULTÚRE

Úsek knižnej kultúry v Bibiane je centrom domácich a medzinárodných knižných súťaží a oceňovania tvorcov literatúry pre deti a mládež. Má výborné zázemie na organizovanie odborných seminárov hodnotiacich pôvodnú literárnu, výtvarnú a dramatickú tvorbu v elektronických médiách, ako aj pracovných stretnutí pre tvorcov, literárnych kritikov, vydavateľov a pre všetkých, ktorým je blízka literatúra pre deti a mládež.

Medzi tradičné podujatia v oblasti knižnej kultúry patria národné súťaže Najkrajšie knihy Slovenska a Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy.

Slovenská sekcia IBBY pravidelne pripravuje slovenskú účasť na medzinárodných kongresoch a návrhy slovenských tvorcov na ocenenia IBBY - zápis na Čestnú listinu IBBY a Cenu Hansa Christiana Andersena, nazývanú aj malá Nobelova cena.

Verejnosti predstavujeme výstavy knižných kolekcií, ktoré získali domáce i medzinárodné ocenenia.

Udeľujeme národné ceny za literatúru pre deti a mládež Cenu Ľudovíta Fullu a cenu Trojruža a Plaketu Ľudmily Podjavorinskej, ktorá sa udeľuje za propagáciu slovenskej detskej knihy v zahraničí.

Vydávame štrvťročník BIBIANA - Revue o umení pre deti a mládež, jediné periodikum tohto zamerania na Slovensku.