Archív katalógov zo súťaže Najkrajšie knihy Slovenska

Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska od svojho vzniku v roku 1965 sleduje zámer podporovať  výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh. Od roku 1993 je hlavným usporiadateľom súťaže BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, spoluusporiadateľmi sú: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.
 
Prihlásené knihy posudzuje odborná porota na základe ich výtvarnej a polygrafickej kvality i podľa súhry všetkých zložiek knižného celku. Každý rok porota vyberie kolekciu maximálne 20 kníh, ktoré sú vyhlásené za Najkrajšie knihy Slovenska. Okrem toho odborná porota udeľuje tvorcom vybraných titulov z kolekcie aj osobitné ceny. Viac o Najkrajších knihách Slovenska
 
Usporiadateľ súťaže pravidelne vydáva katalóg, v ktorom sú prezentované víťazné knihy s ich podrobným popisom, registrom ocenených subjektov a obrazovým materiálom.

Digital archive

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992