VIDÍŠ TEN NÁŠ VŔŠOK?

Seminár s názvom Vidíš ten vŕšok?  určený pre pedagógov a knižničných pracovníkov je súčasťou festivalu Zlatá priadka a bude sa konať 23. mája o 10:00 v Mestskej knižnici mesta Piešťany, v spolupráci s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave - Centrom detskej literatúry, čítania a SK IBBY.  

Seminár je zameraný na čítanie a budovanie spoločného symbolického jazyka prostredníctvom povestí. Je venovaný jednej z kľúčových tém, ktorá sa týka rozvíjania kultivovaného čítania, keďže súčasné deti, ale aj dospelá populácia majú problémy s vnímaním a dešifrovaním symbolického jazyka. Je to závažná prekážka pre vnútorný rast človeka a v samotnom vzdelávacom procese z nej vyplývajú bariéry voči hlbšiemu porozumeniu literárnych textov. Lektorka: Mgr. Timotea Vráblová, CSc.