VO FARBÁCH VYCHÁDZAJÚCEHO SLNKA

Termín konania :

od: 17. 1. 2020

do: 16. 4. 2020

Miesto konania :

Galéria Dušana Rolla, BIBIANA, Panská 41

Pri príležitosti 100. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Japonskom a Československom pripravila BIBIANA výstavu 39 ilustrácií japonských umelcov, ktorí získali ceny na Bienále ilustrácií Bratislava od roku 1967. Doplnená bude o interaktivity napr. niekoľko druhov puzzle aj pracovný stôl na tvorbu origami. Súčasťou výstavy je aj malý čitateľský kútik s knihami pre deti, ktorých súčasťou sú ocenené ilustrácie. Sprievodnými podujatiami výstavy budú aj tvorivé dielne inšpirované témami z japonskej kultúry.
Libreto a výtvarno priestorové riešenie – A. Lučenič
Dramaturgia – V. Marákyová
Termín: 17. 1. – 16. 4. 2020

Galéria