Svet podľa Mondriana

Termíny konania

12.03.2018 - 10:00
13.02.2019 - 10:00
14.03.2019 - 14:00
17.03.2019 - 16:00
02.04.2019 - 14:00
03.03.2019 - 10:00
07.04.2019 - 16:00

Miesto konania :

BIBIANA, ateliér

Deti si nakreslia výjav podľa zásad neoplasticizmu, o ktorom dostanú informácie buď vo výstave - typ workshopu s výkladom, alebo priamo v ateliéri. Pomocou redukcie jednoduchého nákresu do abstraktnej podoby vytvoria kompozíciu na štvorcovej, kosoštvorcovej alebo obdĺžnikovej ploche. Poučení o tom, čo konkrétna farba znamená, vytvoria „rýchly“ obrázok  a následne ho umiestnia na farebnom podklade. A vytvoria si svoj vlastný svet podľa Mondriana.

Námet a vedenie Ingrid Abrahamfyová

(Pre deti od 5 rokov)