SÚŤAŽ: POSKLADAJ SI ABSTRAKTNÝ OBRÁZOK.

Termín konania :

od: 4. 3. 2019

do: 1. 9. 2019