OBRÁZKY Z LESA

Termíny konania

20.05.2018 - 16:00
15.05.2018 - 10:00
16.05.2018 - 14:00
17.05.2018 - 10:00
03.06.2018 - 16:00
05.06.2018 - 10:00
06.06.2018 - 10:00
07.05.2018 - 10:00

Miesto konania :

BIBIANA, štúdio

Rozprávka hovorí o vzťahu človeka k prostrediu, k vzájomnej úcte a harmónii medzi ľuďmi, ako aj medzi prostredím a živočíchmi. V literárne jednoduchom, ale poetickom príbehu podčiarkuje dôležitosť činnosti a aktivity pre život a jeho plnohodnotné prežitie pre každého tvora.

(Pre deti od 4 rokov)