ILUSTRÁTORSKÝ OLYMP vo Fiľakove

Termín konania :

od: 2. 5. 2017

do: 31. 5. 2017

Miesto konania :

Mestská knižnica, FIĽAKOVO

Výstava ILUSTRÁTORSKÝ OLYMP sa predstavuje na ďalšom mieste svojho vyše dvojročného plánovaného putovania. Výstava, ktorú pripravila Knižnica BIBIANY a Sekretariát BIB predstavuje nositeľov najvyšších ocenení BIB v polstoročnej retrospektíve tohto podujatia. Exponáty pozostávajú z ilustrácií a kníh, ktorých ilustrácie boli ocenené Grand Prix a Zlatým jablkom BIB. Výstava je putovná, postupne sa predstavuje v 26 knižniciach, galériách a kultúrnych inštitúciách na Slovensku a v zahraničí.
Termín: 2. 5. - 31. 5. 2017