ČÍTAME V PRIESTORE KNIHY I.

Termíny konania

05.10.2019 - 16:00

Miesto konania :

BIBIANA, zasadačka

I. cyklus seminárov pre rodičov, učiteľov, knihovníkov a širokú verejnosť o tom, ako pracovať s deťmi mladšieho a staršieho školského veku so zámerom na rozvoj kultivovaného čítania a hlbšieho vnímania a porozumenia textu.

Vedie – Timotea Vráblová.

(Pre dospelých účastníkov)