Knižné hody 2019 - Súťaže pre základné školy

Súčasťou festivalu Knižné hody je zapojenie detí zo základných škôl do ľubovoľných (jednej až štyroch) kreatívnych súťaží súvisiacich s čítaním, porozumením textu, knižkami, tvorivosťou a fantáziou. Niektoré úlohy a zadania (prečítanie knižiek, zhotovenie makety, vyrobenie Janka Hraška, napísanie denníka, tréning čítania na rýchlosť, nácvik rozprávačských zručností...) vypracúvajú žiaci vopred pod vedením svojich pedagógov na pôde školy, 1-2 mesiace pred termínom konania Knižných hodov. Finále súťaží vyvrcholí počas 8. ročníka Knižných hodov 15. júna 2019 na hlavnom pódiu na Hviezdoslavovom námestí ako súčasť festivalového programu. Okrem súťaží sa počas soboty od 15-tej do 19-tej hodiny deti budú môcť stretnúť so zaujímavými autormi kníh, ilustrátormi, hudobníkmi, spevákmi a ďalšími umelcami, zapojiť sa do tvorivých čitateľských workshopov, ktoré budú prebiehať paralelne v stánkoch na námestí, či navštíviť poradne čítania a vyskúšať si ďalšie zaujímavé aktivity. 

Všeobecné informácie k súťažiam pre školy na Knižných hodoch 2019

V prípade záujmu o zapojenie školy, skupiny detí (u niektorých súťaží aj jednotlivcov) do ľubovoľnej zo štyroch súťaží, zašleme školám na požiadanie metodický materiál. 
Kontakt: Lucia Obuchová, lucia.obuchova@bibiana.sk