Hodnotenia detskej literatúry roka 2009

Ostrovčeky umenia Zuzana Stanislavová (REVUE BIBIANA)

Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? Timotea Vráblová (KNIŽNÁ REVUE)