Hodnotenia detskej literatúry roka 2008

V znamení dospievania Zuzana Stanislavová (REVUE BIBIANA)

Skutočný zážitok. No nie s bedekrom. Timotea Vráblová (KNIŽNÁ REVUE)