Hodnotenia detskej literatúry roka 2007

Potvrdzovanie hodnôt Zuzana Stanislavová (REVUE BIBIANA)