Hodnotenia detskej literatúry roka 2006

Nádej na radosť  Zuzana Stanislavová  (REVUE BIBIANA)