Hodnotenia detskej literatúry roka 2002

Literatúra v oddychovom čase Zuzana Stanislavová (REVUE BIBIANA)
Hodnotenie dramatickej tvorby za rok 2002  Marta Žilková