Hodnotenia detskej literatúry roka 2001

Od estetizovanej hry k estetickému poznávaniu  Zuzana Stanislavová  (REVUE BIBIANA)
Hodnotenie dramatickej tvorby pre deti a mládež za rok 2001  Marta Žilková 
Nič nového pod slnkom - Slovenská ilustrácia pre deti a mládež v roku 2001 Barbara Brathová