Hodnotenia detskej literatúry roka 2000

Optimizmus s r. o.  Zuzana Stanislavová (REVUE BIBIANA)
Dráma pre deti a mládež v rok 2000  Adela Mitrová  
Stále v zajatí stagnácie - Slovenská ilustrácia literatúry pre deti a mládež v roku 2000  Andrej Švec